}n
򕌋
2004N 10 1@_1900@VF@nF
iTubhnR΁j
@
ԍ n@ җ R ^C ʉߏ
P T m VmC`o{V R TT gc 2:02:2 @ 38.1 01-01-01
Q U m ^JAWfB R TT ۖ쏟 2:03:1 S 38.8 02-02-02
R R } W[K[ R TR 2:03:7 R 39.0 04-03-03
S S m [Lg R TT 2:03:9 P@P/Q 38.2 08-07-06
T P J[fBi[Y R TR ēcK 2:04:0 R/S 39.3 02-03-04
U X } uO[X R TR 2:04:2 P 38.9 06-05-05
V V } _Ci}CgXL[ R TR 2:05:5 U 39.7 04-05-07
W Q } oi{ R TT ĎRY 2:05:8 P@P/Q 39.1 10-09-08
X W } nMTJu[X R TR d 2:10:1 44.3 06-08-08
10 PO } Vmuz} R TT 2:11:6 V 45.3 09-10-10
@
P gA nA
05 @044~ 05 @130~ T|U @300~ 05|06 @250~
06 @110~ gAP nAP
03 @130~ TU @770~ 0506 @660~

ǂ